برنامه های مراکز دیگر
دوشنبه 8 فوريه 2016 - 28 ربيع الثاني 1437 - 19 بهمن 1394
کشور:     شهر:
امساک 3:20
اذان صبح 4:20
طلوع خورشید 6:20
اذان ظهر 13:10
عصر 15:10
غروب خورشید 19:50
اذان مغرب 20:30
نیمه شب 23:30
حدیث هفته

الأدبُ كمالُ الرَّجُلِ .

ادب، كمال انسان است.

غرر الحكم : 998

نمایش فیلم