جمعه - 2018 اکتبر 19 - 9 صفر 1440 - 27 مهر 1397
کشور:     شهر:
امساک 3:20
اذان صبح 4:20
طلوع خورشید 6:20
اذان ظهر 13:10
عصر 15:10
غروب خورشید 19:50
اذان مغرب 20:30
نیمه شب 23:30
حدیث هفته

قال رسول الله (ص): مَن اُعطیَ الشُّکرَ لَم یُحرَم الزِّیادَة

کسی که سپاسگزار باشد از بهره بیشتر محروم نمی شود

تحف العقول ،ج1 ،ص41

نمایش فیلم