نماز جمعه
شنبه - 2018 اکتبر 20 - 10 صفر 1440 - 28 مهر 1397
کشور:     شهر:
امساک 3:20
اذان صبح 4:20
طلوع خورشید 6:20
اذان ظهر 13:10
عصر 15:10
غروب خورشید 19:50
اذان مغرب 20:30
نیمه شب 23:30
حدیث هفته

حضرت امام علی: إِذا تَفَقَّهَ الرَّفيعُ تَواضَعَ

انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، متواضع مى شود.

(غررالحكم، ص285)

نمایش فیلم