ارسال به دوستان
کد خبر : 194676
تاریخ انتشار : 7/27/2018 10:41:00 AM

۲۷ یولی ۲۰۱۸ طولانی ترین خسوف قرن رخ می دهد.


🌒امروز ۲۷ یولی ۲۰۱۸ طولانی ترین خسوف قرن رخ می دهد.

🌑۲۷ یولی ۲۰۱۸ طولانی ترین ماه گرفتگی قرن بیست و یکم به مدت یک ساعت و۴۳ دقیقه اتفاق می افتد.

🌘ساکنان اروپا، آفریقا، آسیا، استرالیا و بخش هایی از آمریکا می توانند آن را رویت کنند.

✅بر هر مکلف واجب است در هنگام کسوف (خورشید گرفتگی) و خسوف (ماه گرفتگی) نماز آیات اقامه کند. وقت ادای نماز آیات در خورشید و ماه گرفتگی از هنگام شروع گرفتگی تا زمان شروع در بازشدن آن است .

آغاز ماه گرفتگی در هامبورگ ساعت ۲۱:۳۰ و زمان باز شدن آن ۲۳:۱۳ می باشد.

❇️ بر هر مکلف واجب است در هنگام کسوف (خورشید گرفتگی) و خسوف (ماه گرفتگی) نماز آیات را اقامه کند.

❇️نماز آیات دو رکعت است و هر رکعت پنج رکوع دارد، که می توان به یکی از دو روش زیر آن را خواند:

✅اول؛ نمازگزار بعد از نیت، تکبیر بگوید و یک حمد و یک سوره تمام بخواند و به رکوع رود و سر از رکوع بردارد. دوباره یک حمد و یک سوره بخواند، باز به رکوع رود تا پنج مرتبه. بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد.

✅ دوم؛ در نماز آیات نمازگزار می تواند، بعد از نیت و تکبیر و خواندن حمد، آیه های یک سوره را پنج قسمت کند و یک آیه یا بیشتر از آن را بخواند و به رکوع رود و سر بردارد و بدون این که حمد بخواند، قسمت دوم همان سوره را بخواند و به رکوع رود و همین طور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام نماید. مثلا به قصد سوره «قل هو الله احد» بسم الله الرحمن الرحیم بگوید و به رکوع رود، بعد بایستد و بگوید: «قل هو الله احد» دوباره به رکوع رود و بعد از رکوع بایستد و بگوید: «الله الصمد» باز به رکوع رود و بایستد و بگوید: «لم یلد و لم یولد» و برود به رکوع، باز هم سر بردارد و بگوید: «و لم یکن له کفواً احد» و بعد از آن به رکوع پنجم رود و بعد از سر برداشتن، دو سجده کند و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد. بعد از سجده دوم، تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.

🔷ضمنا به اطلاع می رساند نماز آیات امشب قبل از نماز مغرب در مرکز اسلامی هامبورگ به جماعت اقامه خواهد شد.
 
🕌مرکز اسلامی هامبورگ ‏


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :