اسلام شناسی 146 ــ اسلام و حقوق بشر 22

جایز نیست هیچ فردی از انسانها را مورد آزمایشهای طبی و علمی قرار داد، مگر با رضایت خود او و مشروط بر اینکه سلامت و زندگی او در معرض خطر قرار نگیرد و وضع قوانین استثنایی که امور ممنوعه فوق را در اختیار سلطه های اجرائی قرار بدهد نیز جایز نیست.

اسلام شناسی 145 ــ اسلام و حقوق بشر 21

اسلام وقتی به موضوع حیات انسان می پردازد بیشترین دفاع را در هر مرحله از او دارد، مانند آنکه جائز نیست بر انسانی جنین را سقط نماید؛ بلکه اگر سقط شد، بر اساس مدّتی که نطفه در رحم مادر قرار گرفته و مراحل رشد را طی نموده است، باید دیه پرداخت شود.

اسلام شناسی 144 ــ اسلام و حقوق بشر 20

رابطه میان حیات و آزادی و امنیّت از نظر اسلام بسیار دقیق و عمیق است؛ زیرا حیات و زندگی مادّی برای رسیدن به حیات معقول است.

خانواده در قرآن کریم 17 (برکات و آثار مثبت خانواده داری)

تشکیل خانواده به کار و فعالیت های اقتصادی رونق می دهد.

اسلام شناسی 143 ــ اسلام و حقوق بشر 19

انسان در عین حال که به لحاظ فردی آزاد است، امّا این به این معنا نیست که هر کاری را اگر انجام داده با تحسین و تکریم مواجه شود، بلکه انسان با شکستن قوانین الهی در حوزه فردی خود را از موهبت های معنوی چون آرامش روحی و مانند آن محروم می سازد و بالطبع با مشکلاتی چون افسردگی، بی هویتی و دل مردگی مواجه خواهد شد و این بدترین آسیبی است که انسان به دست خود برای خویشتن فراهم می نماید

اسلام شناسی 142 ــ اسلام و حقوق بشر 18

از دیدگاه قرآن نابودی حیات مادّی و معنوی چه از سوی خود فرد و چه از طرف دیگران ممنوع است؛ چراکه هم حیات از جانب خدا به آدمی ارزانی شده است و هم باید به عنوان یک وظیفۀ انسانی حق حیات مورد احترام باشد و نباید به آن صدمه وارد گردد.

اسلام شناسی 141 ــ اسلام و حقوق بشر 17

بسیار روشن است به لحاظ طبیعی، هیچ نوع تبعیضی برای هیچ انسانی وجود نداشته و بلکه برتری انسانها به فضائل اخلاقی و تقوای الهی است که آنها را از یکدیگر جدا می دارد. ولی در عین حال چون همه انسانند باید حقوق انسانی در مورد همۀ آنها رعایت شود.

اسلام شناسی 140 ــ اسلام و حقوق بشر 16

انسان به دلیل داشتن این ویژگی ها، از جمله آزادی تکوینی و اراده و اختیار، در مسیری قرار گرفته که خود او باید گزینش و انتخاب کند و در صورتی که مسیر به سوی هدف مقدس را انتخاب نماید، خود را به آن هدف مقدس خواهد رساند و در صورت انحراف از این مسیر، نخواهد توانست از ظرفیت ها و استعدادهای وجودی خود بهره جوید.

خانواده در قرآن کریم 16 (برکات و آثار مثبت خانواده داری)

حجاب زن مسلمان تظاهر نیست؛ وظیفه ی دینی است.

اسلام شناسی 139 ــ اسلام و حقوق بشر 15

قرآن در آیات بسیاری تاکید می کند که انسان باید به واسطه عقل، تعقل کند و فهم صحیح نسبت به موضوع انسان، خدا و جهان، داشته باشد. اگر عقل به عنوان یک موهبت بزرگ الهی مورد قدردانی قرار گیرد و جامعه بشری به حکم عقل رفتار کند، بسیاری از مسائل مربوط به انسان حل می شود

فاطمه زهرا (س) کانون وحدت مسلمانان و الگویی برای جهانیان

سیره حضرت زهرا (س) و جایگاه آن وجود ارزشمند نه فقط از سوی مسلمانان بلکه توسط دانشمندان غربی نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. لذا فاطمه زهرا (س) یک چهره بین المذاهبی و بین الادیانی است.

  • تعداد رکوردها : 217