اسلام شناسی 130 / اسلام و حقوق بشر 6

در مسائل اعتقادی و اخلاقی و یا احکام عملی فردی و اجتماعی نمی توان به دانش خردمندان اکتفاء نمود، زیرا در این زمینه اختلافات فراوانی در میان آنها وجود دارد و به صرف آنکه برخی از آن مسائل مورد قبول خردمندان نیست نمی توان آنرا مردود دانست پس تا زمانی که عقل خردمندان از منبع «وحی» بی بهره باشد نمی توان بر آن اعتماد نمود.

اسلام شناسی 129 / اسلام و حقوق بشر 5

از نظر اسلام برای تعیین حقوق بشر باید جوهر و گوهر آدمی مورد توجّه قرار گیرد. به تعبیر دیگر فلسفه حیات انسان با ویژگی های خاصّ او تحلیل و بررسی شود و همه زوایای وجودی انسان مورد توجه قرار گیرد

اهمیت نماز جمعه در آموزه های اسلامی

آثار نماز جمعه آن قدر زیاد است که حتی پیامبر اکرم (ص) می فرماید: به فرزندان خود نماز جمعه را یادآور شوید که از برکات معنوی این فریضه اجتماعی بهره مند شوند «واذکرهم یوم الجمعه»[i]. همچنین می فرماید: «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً اسْتَأْنَفَ الْعَمَلَ»[ii] كسیكه برای رضای خدا و برای اجر و قرب به نماز جمعه بیاید، خدا گناهانش را می بخشد و از نو برای او حساب باز می کند.

خانواده در قرآن 12 (برکات و آثار مثبت خانواده داری)

همسر مایه سکونت و آرامش و وسیله گرمی زندگی و مایه رشد است. لذا خانواده سالم خانواده ای است که اعضای خانواده در آن به یکدیگر سکونت و آرامش و آسایش را هدیه بدهند.

زندگی در مکتب امام حسین(ع)

امام حسین(ع) در آموزه های خود عشق به کمال مطلق و معبود حقیقی را که زلال ترین خواسته آدمیان بر اساس فطرت الهی است، مورد تاکید قرار می دهد.

خانواده در قرآن 11 (برکات و آثار مثبت خانواده داری)

هنر امام حسین علیه السلام شناخت دردهای بشر و اقدام برای مداوای آنها با روشنگری و بیان شجاعانه حقایق بود.

پیام عاشورا

اگر در جامعه بشری قوانین الهی حاکم شود، ظلم، کینه، حسد، دشمنی، افراط و تفریط و در یک کلمه جهالت از بین می رود. چون منشأ مشکلات جامعه بشری جهل است. وقتی جهل باشد جامعه تاریک خواهد شد و دشمنی در جامعه بشری رواج خواهد یافت. امام علی (ع) می فرماید: "الناس أعداء ما جهلوا" دشمنی مردم بخاطر جهل آنهاست.

  • تعداد رکوردها : 217