اسلام شناسی 105 ــ اسلام و صلح و امنيت 12

مقصود از اخلاق در حوزه امنیت اجتماعی هر آن چیزی است که می تواند به لحاظ رفتاری نقش مثبت یا منفی را ایفاء نماید و بالطبع به آن دسته از گزاره های اخلاقی مربوط می شود که بیشتر به رابطه پیرامونی بازگشت می نماید؛ پس اگر سخن از امنیت در جامعه است، بیشتر باید به مسائل اخلاقی از فضیلتها و رذیلتهایی پرداخته شود که نقش مستقیم در بوجود آمدن امنیت داشته باشد. در این قسمت به اهم این عوامل اشاره می شود.

اسلام شناسی 104 ــ اسلام و صلح و امنيت 11

بی تردید رواج بی عدالتی و تبعیض در رفتار حاکمیت با مردم، چه در توزیع درآمدها و امکانات ملی و چه در ارائه خدمات دولتی می تواند از مهمترین عوامل نارضایتی ها و کاهش اعتماد عمومی به هر حاکمیتی باشد و در نتیجه جامعه را با ناامنی مواجه خواهد ساخت و پایه های اجتماعی جامعه را متزلزل خواهد نمود.

اسلام شناسی103 ــ اسلام و صلح و امنیت 10

همواره بر این نکته تأکید شده است که هیچکدام از ادیان ابراهیمی، پیروان خود را به جنگ و خونریزی فرا نمی خوانند؛ بلکه صلح و امنیت و آسایش و آرامش مهمترین آموزه های آنها در زندگی اجتماعی انسانها است که باید مورد توجّه همگان قرار گیرد.

اسلام شناسی 102 ــ اسلام و صلح و امنيت 9

امنیت خانواده: از اقسام مهم امنیت می توان به امنیت خانواده اشاره كرد كه امروزه دنیای شرق و غرب از هر جهت به آن نیازمند هستند و مختل شدن این نوع امنیت، مشكلات فراوانی را در انسجام و استحكام امور خانواده و حتی جامعه پدید می آورد. به همین دلیل است كه پیامبر اكرم(ص) ازدواج را به عنوان محبوب ترین بنای اولیۀ تشكیل خانواده نزد خدای متعال می دانند.

اسلام شناسی 101 ــ اسلام و صلح و امنيت 8

امنیت سیاسی: از اقسام امنیت می توان به امنیت سیاسی اشاره كرد كه در اسلام تأكید فراوانی درباۀ آن شده است. به این معنا كه؛ در جامعۀ اسلامی، افراد جامعه نسبت به همدیگر و نیز، نسبت به دولت و حاكمیت خیرخواهی دارند و آن را در قالب پند، ارشاد، موعظه، امر به معروف و نهی از منكر، مشورت دادن و نقد و انتقاد ارائه می دهند و همگان این احساس امنیت و آرامش را نسبت به یكدیگر دارند و در حقیقت، چنین نگاهی نسبت به همدیگر به عنوان یك وظیفۀ ایمانی شمرده می شود و بر اساس حس تعاون و هم گرایی، همدلی و همكاری در تلاش خواهند بود كه از این طریق به یكدیگر كمك كنند.

اسلام شناسی 100 ــ اسلام و صلح و امنيت 7

امنیت مذهبی: در جای خود ثابت شده است كه انسان دارای گرایش های فطری و درونی است و این گرایش در همۀ انسان ها قرار داده شده است. گرچه، برخی انسان ها به خاطر فریب ظواهر امور دنیوی ممكن است غباری را روی این گرایش مقدس و پاك قرار داده باشند اما درواقع، این گرایش وجود دارد و حتی زمانی كه انسان ها هنگامی كه با مشكلی مواجه می شوند و از اسباب ظاهری و دنیوی مأیوس و ناامید می گردند، چه بسا این بُعد از گرایش، ظهور می یابد و آشكار می شود و توجهی را برای انسان ها به وجود می آورد.

اسلام شناسی 99 ــ اسلام و صلح و امنيت 6

در بحث اقسام امنیت به دو نوع جانی و حیثیتی اشاره گردید. اكنون اقسام دیگرآن به نحو اختصار مورد بررسی قرار می گیرد. امنیت مالی: از آموزه های قرآن­کریم این گونه استفاده می شود كه انسان اموال خود و دیگران را متعلق به همۀ جامعه می داند پس، حفظ و تأمین امنیت مالی مردم حقی است كه همگان از دولت درخواست می كنند. زیرا؛ اموال جامعه، ثروتی عمومی است و حفاظت از آن در واقع، حفاظت از مایه های قوام و حیات اجتماعی است. البته این نگاه قرآنی بدین معنا نیست كه افراد از مالكیت شخصی برخوردار نیستند، بلكه اسلام به صورت دقیق حریم اموال شخصی و عمومی را مشخص نموده و برای هر كدام قوانین خاصی را تعیین نموده است.

اسلام شناسی 98 ــ اسلام و صلح و امنيت 5

امنیت جانی از مهم ترین اقسام امنیت است که نه فقط در اسلام بلکه، در همۀ ادیان الهی و نظام های حقوقی مورد تأکید قرار گرفته است؛ به این معنا که جان هر انسانی باید مورد احترام قرار گیرد و البته، بی حرمتی به جان آدمیان و کشتن انسان ها، آن قدر قبیح و زشت است که حتی قابیل وقتی به خاطر حسادت برادر خود را کشت، از زشتی آن آگاه بود و درصدد برآمد که دامن خود را از آن زشتی مبرا سازد و این قصه را قرآن کریم به خاطر اهمیتش به صورت مفصل یاد کرده است.

اخلاق و تنظیم رابطه ها در خانواده

مقدّمه: در جلسات قبل اثبات کردیم: قرآن کریم با تفسیر و قراءت اهل بیت علیهم السلام کامل­ترین مجموعه ی هدایت­گر برای بشر است و برای تمام مشکلات بشر امروز راهگشاست و پاسخ­های مشکل گشا دارد، چنان که خداوند متعال فرمود: « مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ»

اسلام شناسی97 ــ اسلام و صلح و امنیت 4

در بحث هاي گذشته به اين نكته اشاره شد كه اسلام به مقوله امنيت اهميت خاصي می دهد و بلكه امنيت را از ويژگي هاي يك شهر و كشور خوب بر می شمرد. در جامعه آرماني هم امنيت از مهم ترين شاخصه ها و ويژگي هاست؛ همچنین مشخص شد كه امنيت در اسلام داراي ابعاد گوناگون است و فقط بعد رفاهي و مادي را در بر نمي گيرد.

اسلام شناسی 96 اسلام و صلح و امنيت 3

امنيّت از خواسته هاي بديهي و روشن هر انساني است.آدمی دوست دارد هرجا كه زندگي مي كند از دروني آرام برخوردار باشد؛ چه اينكه علاقه مند است در محيط و فضايي كه زندگي مي كند از آرامش و امنيّت برخوردار باشد و لذا اسلام و بلكه همه اديان ابراهيمي بر اين مهم تاكيد مي كنند. بنابراین ناامني و بي ثباتي از نظر كتب آسماني مورد نكوهش و مذمت قرار گرفته است.

اسلام شناسی 95 اسلام و صلح و امنيت 2

اسلام زماني كه از صلح و امنيت سخن به ميان مي آورد، آن را محدود به توقّف و یا نبود جنگ ها در میان انسان ها نمی­ داند. بلکه دایره صلح و امنیت در اسلام بسیار گسترده است و هر آنچه مي تواند صلح و آشتي و امنیت به وجود آورد را در بر مي گيرد. بنابراین از دیدگاه اسلام، فقر و بي عدالتي اجتماعي، تبعيض نژادي، ستم، گمراهي در جامعه و خيلي از موارد ديگر، ممكن است موجب ناامني گردد و حتي به صلح آسيب رسانده و بي ثباتي را در جامعه افزايش دهد.

  • تعداد رکوردها : 207