620رکورد در مدت زمان 0.031ثانیه
عبارت مورد جستجو :
اگر در هر حالی درست به شریعت و قانون الهی عمل شود، به حال فرد و جامعه سودآور است و سعادت دنیا و آخرت را به دنبال خواهد داشت.
سومین اجلاس اتحادیه اروپایی اسلامی علما و تئولوگهای شیعه با موضوع « نقش عالمان اسلامی در تبیین اعتدال و عقلانیت دینی و توسعه همزیستی جهانی » در تاریخ 3 و 4 مای 2014 در مرکز اسلامی هامبورگ برگزار گردید.
سومین اجلاس اتحادیه اروپایی اسلامی علما و تئولوگهای شیعه با موضوع « نقش عالمان اسلامی در تبیین اعتدال و عقلانیت دینی و توسعه همزیستی جهانی » در تاریخ 3 و 4 مای 2014 در مرکز اسلامی هامبورگ برگزار گردید.
آیت الله دکتر رمضانی: اتحادیه اروپایی علماء بستر مناسبی برای شناخت ظرفیت هاست. اگر ظرفیتها خوب شناسایی شوند و ما در کنار یکدیگر قرار بگیریم به فضل الهی می توانیم اقدامات مثبت و بسیار بزرگی برای جامعه بشری انجام دهیم.
این روز به یادبود استاد شهید مطهری نام گذاری شده است . استادی که شهید راه دین و علم شد.
نکته دیگری که در فرامین و قوانین الهی است اینکه آنچه به آن تکلیف می شود باید ممکن و مقدور مکلف باشد؛ یعنی به گونه ای نباشد که انجام آن غیر ممکن باشد و به تعبیری، تکلیف به محال و تکلیف به ما لا یطاق نباشد.
اراده الهی که حاکمیت خیر در دنیاست و اراده شیطان و شیطان صفتان که حاکمیت شر است. مملکت وجود انسان هم همین طور است. صحنه ی جنگ و جدال خوبی ها و بدی هاست. عقل و فطرت به خوبی ها دعوت می کند و هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی به زشتی ها.
  • تعداد رکوردها : 620