اسلام شناسی 129 / اسلام و حقوق بشر 5

از نظر اسلام برای تعیین حقوق بشر باید جوهر و گوهر آدمی مورد توجّه قرار گیرد. به تعبیر دیگر فلسفه حیات انسان با ویژگی های خاصّ او تحلیل و بررسی شود و همه زوایای وجودی انسان مورد توجه قرار گیرد

اهمیت نماز جمعه در آموزه های اسلامی

آثار نماز جمعه آن قدر زیاد است که حتی پیامبر اکرم (ص) می فرماید: به فرزندان خود نماز جمعه را یادآور شوید که از برکات معنوی این فریضه اجتماعی بهره مند شوند «واذکرهم یوم الجمعه»[i]. همچنین می فرماید: «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً اسْتَأْنَفَ الْعَمَلَ»[ii] كسیكه برای رضای خدا و برای اجر و قرب به نماز جمعه بیاید، خدا گناهانش را می بخشد و از نو برای او حساب باز می کند.

خانواده در قرآن 12 (برکات و آثار مثبت خانواده داری)

همسر مایه سکونت و آرامش و وسیله گرمی زندگی و مایه رشد است. لذا خانواده سالم خانواده ای است که اعضای خانواده در آن به یکدیگر سکونت و آرامش و آسایش را هدیه بدهند.

زندگی در مکتب امام حسین(ع)

امام حسین(ع) در آموزه های خود عشق به کمال مطلق و معبود حقیقی را که زلال ترین خواسته آدمیان بر اساس فطرت الهی است، مورد تاکید قرار می دهد.

خانواده در قرآن 11 (برکات و آثار مثبت خانواده داری)

هنر امام حسین علیه السلام شناخت دردهای بشر و اقدام برای مداوای آنها با روشنگری و بیان شجاعانه حقایق بود.

پیام عاشورا

اگر در جامعه بشری قوانین الهی حاکم شود، ظلم، کینه، حسد، دشمنی، افراط و تفریط و در یک کلمه جهالت از بین می رود. چون منشأ مشکلات جامعه بشری جهل است. وقتی جهل باشد جامعه تاریک خواهد شد و دشمنی در جامعه بشری رواج خواهد یافت. امام علی (ع) می فرماید: "الناس أعداء ما جهلوا" دشمنی مردم بخاطر جهل آنهاست.

  • تعداد رکوردها : 204