ارسال به دوستان
کد خبر : 28419

واحد امور اجتماعي مركز اسلامي هامبورگ

واحد امور اجتماعي مركز اسلامي هامبورگ

واحد امور اجتماعي مركز اسلامي هامبورگ
عمده ترين فعاليتها و خدمات بخش امور اجتماعي مركز اسلامي هامبورگ در سه قسمت ازدواج ، تشرف به اسلام و طلاق و مشاوره خانواده مي باشد كه ذيلا خلاصه اي از اين خدمات در بخش ازدواج را از نظر مي گذرانيد:

واحد امور اجتماعي مركز اسلامي هامبورگ

عمده ترين فعاليتها و خدمات بخش امور اجتماعي مركز اسلامي هامبورگ در سه قسمت ازدواج ، تشرف به اسلام و طلاق و مشاوره خانواده مي باشد كه ذيلا خلاصه اي از اين خدمات در بخش ازدواج را از نظر مي گذرانيد:


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :