مراسم روز درهای باز مسجد در مركز اسلامي هامبورگ 2013

تعداد بازدید : 7228

«اعتماد به نفس» موضوع محفل دوستی دوازدهم بانوان مرکز اسلامی هامبورگ

تعداد بازدید : 6858

مرکز اسلامی هامبورگ در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت

تعداد بازدید : 5651

جشن بزرگ عید سعید غدیر خم در مرکز اسلامی هامبورگ

تعداد بازدید : 6211

همایش انجمن های اسلامی دانشجویان در مرکز اسلامی هامبورگ

تعداد بازدید : 1138

همایش اسلام

تعداد بازدید : 1229