مراسم روز درهای باز مسجد در مركز اسلامي هامبورگ 2013

تعداد بازدید : 7393

«اعتماد به نفس» موضوع محفل دوستی دوازدهم بانوان مرکز اسلامی هامبورگ

تعداد بازدید : 7005

مرکز اسلامی هامبورگ در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت

تعداد بازدید : 5778

جشن بزرگ عید سعید غدیر خم در مرکز اسلامی هامبورگ

تعداد بازدید : 6330

همایش انجمن های اسلامی دانشجویان در مرکز اسلامی هامبورگ

تعداد بازدید : 1195

همایش اسلام

تعداد بازدید : 1275