ارسال به دوستان
کد خبر : 182764
تاریخ انتشار : 6/14/2016 4:13:48 PM

احکام کفّاره

بسم اللّه الرحمن الرحیم

 کفاره افطار در ماه رمضان

 1- کفارهء افطار غیر عمدی :

افرادی که به دلیل عذر موجّه روزه نمی گیرند ، در برخی موارد باید برای هر روز کفاره بپردازند . این کفـّاره عبارت است از یک « مُدّ » طعام که حدود 750 گرم ( گندم )

می شود .

الف – افرادی که روزه نگرفته اند و کفـّارهء ( یک مدّ طعام ) بر آنها واجب نیست :

1-  افرادی که به خاطر سفر ، روزه نگرفته اند ، فقط قضای روزه بر آنها واجب است و باید تا قبل از حلول رمضان آینده روزهء خود را قضا نمایند و گرنه کفارهء تأخیر که یک مُدّ طعام است بر آنها واجب می شود .

2-  افراد پیری که قدرت روزه گرفتن ندارند ، کفارهء یک مُدّ طعام بر آنها واجب نیست ؛ ولی اگر می توانند و برایشان مشقت دارد حکم آن خواهد آمد :

ب- افرادی که باید کفارهء یک مُدّ طعام را بپردازند :

     1- افرادی که روزهء قضا دارند و قضای روزهء خود را بجا نمی آورند تا ماه

       رمضان سال بعد ، حلول می کند ، باید برای هر روز یک مُدّ طعام کفاره بپردازند .

تذکر : کفارهء تأخیر ، تکرار نمی شود و برای هر چند سال هم که تأخیر شود یک کفاره

        کافی است .

2-   افرادی که به خاطر مریضی نتوانسته اند روزه بگیرند ، باید برای هر روز ، یک مُدّ طعام بپردازند.

تذکر : افراد مریض اگر کسالت آنها تا رمضان سال آینده امتداد داشته باشد ، قضا بر آنها واجب نیست ولی کفارهء یک مُدّ طعام را باید بپردازند .

3-  افراد پیری که اصلاً نمی توانند روزه بگیرند کفاره بر آنها واجب نیست ؛ ولی اگر برای آنها مشقت دارد ، باید برای هر روز یک مُدّ طعام بپردازند .

4-  زنان باردار :

·      اگر روزه برای فقط حمل آنها ضرر دارد ، باید روزه نگیرند و برای هر روز یک مُدّ طعام بپردازند .

·      اگر روزه برای خودشان ضرر دارد ، روزه بر آنها واجب نیست ، در این صورت پرداخت کفاره بر اساس برخی فتاوای مراجع لازم و برخی آن را مستحب دانسته اند . ( هر کس به فتوای مرجع خود مراجعه کند )

5-  زنی که بچه شیر می دهد :

·      اگر شیر دادن به بچهء آنها ضرر می رساند ، برای هر روز یک مُدّ طعام بپردازند .

·      اگر شیر دادن برای خودش ضرر دارد ، برخی مراجع پرداخت کفاره را لازم دانسته اند

 تذکر : بانوانی که به خاطر حاملگی یا بچه شیر دادن ، قادر به روزه نیستند ، قضای روزه بر آنها واجب است .

 

مصرف کفاره

1-  کفّاره روزه باید به مصرف غذای افراد فقیر برسد .

2-  کفارهء افطار عمدی را نمی توان در هر نوبت به هر فقیر بیش از یک مُدّ طعام داد ولی کفاره افطار غیر عمدی را می توان به هر تعداد به فقیر پرداخت نمود .

3-  پرداخت کفاره روزه به سیّد جایز نیست مگر دهندهء آن سید باشد .

 

2- کفاره افطار عمدی

1- کسی که در ماه رمضان ، بدون عذر موجّه ، روزه نگیرد ، علاوه بر قضای آن ، کفّاره نیز بر او ثابت می شود . کفّارهء افطار عمدی ماه رمضان عبارت است از :

دو ماه روزه گرفتن که باید 31 روز آن پی در پی باشد ؛ یا سیر کردن شصت نفر به مقدار هر نفر یک مُدّ طعام که عبارت است از حدود 750 گرم گندم .

2- اگر کسی هیچ کدام از دو مورد فوق برایش ممکن نباشد ، به هر مقدار « مُدّ » که می تواند ، باید بپردازد و اگر آن را هم نتواند ، باید استغفار کند ؛ و در این فرض احتیاط واجب آن است که هر زمان توانست کفّاره را پرداخت نماید .

تذکر : برخی مراجع در صورتی که کسی بر یکی از دو مورد فوق توانایی نداشته باشد ، قائل شده اند که در صورت امکان باید هیجده روز ، روزه بگیرد . ( به مرجع خود رجوع نمایید )

3- کسی که به وسیلهء ، غذای حرام یا فعل حرام ، روزه اش را افطار نماید ، بنا بر نظر برخی مراجع باید کفاره جمع بپردازد ؛ یعنی هم دو ماه روزه بگیرد و هم 60 فقیر را سیر کند .نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :