ارسال به دوستان
کد خبر : 194048
تاریخ انتشار : 5/30/2018 4:05:00 PM

کلیپ توضیحات مربوطه به محاسبه اوقات شرعی و شبهای سفید

توضیح ساده در خصوص محاسبه اوقات شرعی و وقت نماز
توضیح ساده در خصوص محاسبه اوقات شرعی «شبهای سفید» تابستان در شمال اروپا
نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :