ارسال به دوستان
کد خبر : 54099
تاریخ انتشار : 3 تیر 1393 13:3

سخنرانیهای ماه مبارک رمضان


http://fa.izhamburg.de/files/141/Image/Articles/1393/4/3/9a088ac9243349a0acc1b8fceba4db52.png

سخنرانیهای حجت الاسلام والمسلمین رنجبر ماه رمضان 1434 ( 2013 ) در مرکز اسلامی هامبورگ
تاریخ قمری تاریخ میلادی داتلود
روز اول رمضان
11.07.2013
روز دوم رمضان 12.07.2013
روز سوم رمضان 13.07.2013
روز چهارم رمضان 14.07.2013
روز پنجم رمضان 15.07.2013
روز ششم رمضان 16.07.2013
روز هفتم رمضان 17.07.2013
روز هشتم رمضان 18.07.2013
روز نهم رمضان 19.07.2013
روز دهم رمضان 20.07.2013
روز یازدهم رمضان 21.07.2013
روز دوازدهم رمضان 22.07.2013
روز سیزدهم رمضان 23.07.2013
روز چهاردهم رمضان 24.07.2013
روز پانزدهم رمضان 25.07.2013
روز شانزدهم رمضان 26.07.2013
روز هفدهم رمضان 27.07.2013
روز هجدهم رمضان 28.07.2013
روز نوزدهم رمضان 29.07.2013
روز بیستم رمضان 30.07.2013
روز بیست و یکم رمضان 31.07.2013
روز بیست و دوم رمضان 01.08.2013
روز بیست و سوم رمضان 02.08.2013
روز بیست و چهارم رمضان 03.08.2013
روز بیست و پنجم رمضان 04.08.2013
روز بیست و ششم رمضان 05.08.2013
روز بیست و هفتم رمضان 06.08.2013
روز بیست و هشتم رمضان 07.08.2013

 
سخنرانیهای حجت الاسلام والمسلمین رنجبر ماه رمضان 1433 در مرکز اسلامی هامبورگ
تاریخ قمری تاریخ میلادی داتلود
روز اول رمضان
21.07.2012
 روز دوم رمضان
22.07.2012
روز سوم رمضان
23.07.2012   
روز چهارم رمضان 24.07.2012  
روز پنجم رمضان 25.07.2012
روز ششم رمضان 26.07.2012
روز هفتم رمضان 27.07.2012
روز هشتم رمضان 28.07.2012
روز  نهم رمضان 29.07.2012
روز  دهم رمضان 30.07.2012
روز یازدهم رمضان 31.07.2012
 روز دوازدهم رمضان 01.08.2012
روز سیزدهم رمضان 02.08.2012
روز چهاردهم رمضان 03.08.2012
روز پانزدهم رمضان 04.08.2012
روز شانزدهم رمضان 05.08.2012
روز هفدهم رمضان 06.08.2012
روز هجدهم رمضان 07.08.2012
روز نوزدهم رمضان 08.08.2012
روز بیستم رمضان 09.08.2012
روز بیست و یکم رمضان 10.08.2012
 روز بیست و دوم رمضان  11.08.2012
 روز بیست و سوم رمضان  12.08.2012
روز بیست و چهارم رمضان 13.08.2012
روز بیست و پنجم رمضان 14.08.2012
روز بیست و ششم رمضان 15.08.2012  
روز بیست و هفتم رمضان 16.08.2012
روز بیست و هشتم رمضان 17.08.2012
روز بیست و نهم رمضان 18.08.2012
روز سی ام رمضان 19.08.2012سخنرانیهای آیت الله دکتر رضا رمضانی در ماه مبارک رمضان
تاریخ موضوع
  •  رمضان 1434
01.08.2013  شب قدر / شب 23 رمضان
30.07.2013  شب قدر / شب 21 رمضان
28.07.2013  شب قدر / شب 19 رمضان
 
  •  رمضان 1433
11.08.2012 شب قدر / شب 23 رمضان
09.08.2012  شب قدر / شب 21 رمضان
07.08.2012  شب قدر / شب 19 رمضان
   
  • رمضان 1432
24.08.2011  شب قدر / شب 23 رمضان
22.08.2011   شب قدر / شب 21 رمضان
20.08.2011  شب قدر / شب 19 رمضان
   
  • رمضان 1431
02.09.2010   شب قدر / شب 23 رمضان
31.08.2010   شب قدر / شب 21 رمضان
29.08.2010  شب قدر / شب 19 رمضان
26.08.2010 تاثیر تلاوت قرآن در روح و روان انسان
 19.08.2010 قرآن ، کتاب هدایت
12.08.2010 روزه حقیقی و فضیلت ماه مبارک رمضان
   
  • رمضان 1430
 08.09.2009  شب قدر / شب 19 رمضان
 10.09.2009   شب قدر / شب 21 رمضان


سخنرانیهای حجت الاسلام والمسلمین محمدی ماه رمضان 1432 ( 2011 ) در مرکز اسلامی هامبورگ
تاریخ قمری داتلود
شب اول
 شب دوم
 شب سوم  
شب چهارم  
شب پنجم
شب ششم
شب هقتم
شب هشتم
شب نهم  
شب دهم
شب یازدهم  
شب دوازدهم 
شب سیزدهم 
شب پانزدهم 
شب شانزدهم 
شب هفدهم 
شب هجدهم 
شب نوزدهم 
شب بیست و یکم 
شب بیست و دوم 
شب بیست و سوم 
شب بیست و چهارم 
شب بیست و پنجم 
شب بیست و ششم 
شب بیست و هفتم 
شب بیست و هشتم
شب بیست و نهم


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :