ارسال به دوستان
کد خبر : 61644
تاریخ انتشار : 3 آبان 1393 16:52

سخنرانیهای ماه محرم در مرکز اسلامی هامبورگ


سخنرانیهای حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی / ماه محرم  1436 ( 2014)

تاریخ قمری

دانلود 

شب اول


شب دوم


شب سوم

شب چهارم

 

شب پنجم


شب ششم

شب هفتم

شب هشتم

شب نهم

 شب دهم


شب یازدهم

 

شب دوازدهم
سخنرانیهای حجّت الاسلام والمسلمین ماندگاری 
تاریخ قمری تاریخ میلادی دانلود سخنرانی
     
شب اول 04.11.2013  /media/gross/image/mitteilung/IZH-Audio.jpg
شب دوم 05.11.2013  /media/gross/image/mitteilung/IZH-Audio.jpg
شب سوم 06.11.2013  /media/gross/image/mitteilung/IZH-Audio.jpg
شب چهارم 07.11.2013  /media/gross/image/mitteilung/IZH-Audio.jpg
شب پنجم 08.11.2013  /media/gross/image/mitteilung/IZH-Audio.jpg
شب ششم 09.11.2013  /media/gross/image/mitteilung/IZH-Audio.jpg
شب هفتم 10.11.2013  /media/gross/image/mitteilung/IZH-Audio.jpg
شب هشتم 11.11.2013  /media/gross/image/mitteilung/IZH-Audio.jpg
شب نهم 12.11.2013  /media/gross/image/mitteilung/IZH-Audio.jpg
 شب دهم 13.11.2013  /media/gross/image/mitteilung/IZH-Audio.jpg
سخنرانی آیت الله دکتر رمضانی در روز عاشورا  /media/gross/image/mitteilung/IZH-Audio.jpg
شب یازدهم 14.11.2013  /media/gross/image/mitteilung/IZH-Audio.jpg
شب دوازدهم 15.11.2013  /media/gross/image/mitteilung/IZH-Audio.jpg
شب سیزدهم 16.11.2013 /media/gross/image/mitteilung/IZH-Audio.jpgسخنرانیهای حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی / ماه محرم 1434
تاریخ قمری تاریخ میلادی دانلود 
شب اول 15.11.2012
شب دوم 16.11.2012
شب سوم 17.11.2012
شب چهارم 18.11.2012  
شب پنجم 19.11.2012  
شب ششم 20.11.2012
شب هفتم 21.11.2012
شب هشتم 22.11.2012
شب نهم 23.11.2012
 شب دهم 24.11.2012  
روز عاشورا سخنرانی آیت الله دکتر رمضانی
شب یازدهم 25.11.2012  
شب دوازدهم 26.11.2012

 
 آیت الله دکتر رضا رمضانی
08.12.2011 شب سیزده محرم 1433
16.12.2010 ظهر روز عاشورا 1432
28.12.2009 شب دوازدهم محرم
27.12.2009
26.12.2010 محرم شب دهم
25.12.2009 محرم شب نهم
24.12.2010 محرم شب هشتم
 
حجت الاسلام والمسلمین شهاب مرادی
شب اول محرم
شب دوم محرم  
شب سوم محرم  
شب چهارم محرم
شب پنجم محرم  
شب ششم محرم  
شب هفتم محرم  
شب هشتم محرم  
شب نهم محرم  
شب دهم محرم  
روز عاشورا
شب یازدهم محرم  

 
 حجت الاسلام والمسلمین معصومی
شب اول 06.12.2010
 شب دوم  07.12.2010
شب سوم 08.12.2010
شب چهارم 09.12.2010
شب پنجم 10.12.2010  

 
 حجة الإسلام والمسلمین عالی
 شب ششم 11.12.2010  
 شب هفتم 12.12.2010
 شب هشتم 13.12.2010
شب نهم  14.12.2010 
شب دهم 15.12.2010
شب یازدهم 17.12.2010
شب دوازدهم 18.12.2010


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :