ارسال به دوستان
کد خبر : 61646
تاریخ انتشار : 3 آبان 1393 17:10

مداحی جناب آقای حاج احمد نیکبختیانمداحی جناب آقای حاج احمد نیکبختیان  / ماه محرم 1436 ( 2014 )

تاریخ قمری

دانلود فایل

شب اول

شب دوم


شب سوم

شب چهارم


شب پنجم

 

شب ششم

شب هفتم

 

شب هشتم

 

شب نهم

 شب دهم


شب یازدهم


ظهر روز عاشورا


شب دوازدهممداحی جناب آقای حاج احمد نیکبختیان  / ماه محرم 1434
شب اول
شب دوم
شب سوم
شب چهارم  
شب پنجم  
شب ششم
شب هفتم  
شب هشتم  
شب نهم
 شب دهم  
شب یازدهم  
ظهر روز عاشورا
شب دوازدهم


مداحی جناب آقای حاج احمد نیکبختیان ماه محرم 1433
 شب دوم محرم  
شب سوم محرم  
شب چهارم محرم  
شب پنجم محرم  
شب ششم محرم  
شب هفتم محرم  
 شب هشتم محرم  
شب نهم محرم
شب دهم محرم
روز عاشورا
شب یازدهم محرم

مداحی جناب آقای حاج احمد نیکبختیان محرم 1432

زیارت آل یاسین 

زیارت عاشورا

شب پنجم محرم

شب ششم محرم

شب هفتم محرم

شب هشتم محرم

شب نهم محرم

شب دهم

ظهر روز عاشورا

شب یازدهم

شب دوازدهم
نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :